Month

styczeń 2022
11Założenie spółki komandytowo-akcyjnej
Nowa rzeczywistość prawno-podatkowa kształtująca się na fundamentach wprowadzonych za sprawą reformy prawa podatkowego, która miała miejsce od 1 stycznia 2022 roku w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu skłania przedsiębiorców do wzmożonych analiz nad stosowaną dotychczas formą organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa, szukając korzystnych rozwiązań i nowych możliwości. Jest to niewątpliwie konsekwencja wzrostu obciążeń publicznoprawnych nakładanych na podatnika w...
Czytaj dalej